MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

TOETUSED 2023

Toetuste tähtajad 2023

Erametsaomanike nõustamise toetus 15.03.2023
Metsaühistu toetus 15.03.2023
Looduskaitseliste piirangute hüvitamine Natura alal ja väljaspool Natura ala 04.04-30.04.2023
Metsa uuendamise toetus (I voor) 03.07.2023
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 03.07.2023
Metsamaaparandustööde toetus 01.09.2023
Üraskikahjustuste ennetamise toetus 13.09.2023
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) 15.09.2023-06.10.2023 (NB! eeldatav vooru toimumisaeg)
Metsa uuendamise toetus (II voor) 01.12.2023
Metsa inventeerimise toetus 13.12.2023
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel.


Kalle Vallner | 2015