MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

TUTVUSTUS

Tartu Jahimeeste Metsaselts on metsaomanike ühendus, mille ülesandeks on pakkuda nõu ja tuge erametsade majandamisel lähtuvalt säästva arengu põhimõtetest. Metsaühistu korraldab ühistegevust ning levitab metsandusteadmisi, abistab metsaomanikke toetuste taotlemisel, oksjonite läbiviimisel ning muus metsandustegevuses. Ühinema oodatakse oma metsast hoolivaid maaomanikke.
Vaatamata metsaühistu nimes peituvale sõnale „Jahimeeste“, ei pea liikmeks olemiseks sugugi jahimees olema. Jahimeheks olemine märgistab looduses jätkusuutlikku majandamist. Jahimehelik mõtlemine tähendab, et metsas toimetades peetakse kinni looduse rütmidest ja hoitakse metsaelu toimivana ka järgmiste põlvkondade tarbeks. Et oleksid tagatud nii metsanduslik tulu kui ka Eesti metsadele iseloomulikud ulukirikkus ja bioloogiline mitmekesisus.
Samuti tähistab metsaühistu nimi asumist Tartumaa Jahindusklubi hoones Võru tänava alguses.

Tartu Jahimeeste Metsaseltsi kuulub 2020. aasta lõpu seisuga 357 liiget, kellele kuulub ca 7300 hektarit metsamaad.

Tartu Jahimeeste Metsaseltsi kuulumiseks ei pea tasuma liikmemaksu.

See veebileht on valminud Euroopa Liidu toel

Kalle Vallner | 2015